18-19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul/Anadolu Yakası’nda açılması planlanan aday hakem kursu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ayrıca 2-3-4 Ekim 2020 tarihlerinde Federasyonumuz Ankara Bürosunda açılması planlanan aday hakem kursu da ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Tarihler bilahare bildirilecektir.

Kursiyerlerde aranacak şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) On sekiz (18) yaşını tamamlamış ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak,

(Kürek branşında sporcu, yönetici veya antrenör olarak faaliyet gösterenlerde üst yaş sınırı aranmaz)

d) Sağlık durumu itibarıyla hakemlik yapmaya müsait olmak,

e) Adli sicil kaydı bulunmamak,

f) Disiplin Kurulu tarafından üç aydan fazla bir ceza ile cezalandırılmış olmamak,

g) Yüzme bildiğini beyan etmek,

ğ) Kurs katılım ücretini yatırmak,

h) Merkez Hakem Kurulunca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

(sınavlarda en az 70 puan alınmalıdır).

Kursiyerlerin 18 Eylül Cuma günü saat 17.00’da başlayacak kurs için yanlarında aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.
Cumartesi - Pazar Kurs saatleri 11.00-14.00

a) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

b) Öğrenim Belgesi fotokopisi

c) İçeriğinde “Hakem olmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu

d) İyi hal kağıdı

e) Kurs katılım ücreti ile ilgili dekont

Kurs Yeri:

Daha sonra bildirilecektir.

Kurs Katılım Ücreti: 150 TL

Hesap Numarası:
Türkiye Kürek Federasyonu

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Ankara Ostim Şubesi

TR30 0003 2000 0000 0060 7186 65