Kulüpler Toplantısı

27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul Burhan Felek Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde Kulüpler Toplantısı yapılacaktır.
Her kulüpten bir idareci ve bir antrenörün katılması planlanmıştır.
2019 yılı faaliyet takvimi taslağı aşağıda belirtilmiştir.
YILLIK PROGRAM 2019TASLAK.xlsx